Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge treatment and disposal

Počet nalezených překladů: >100 (0.00241 s)

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

disposal

zneškodnění
odvoz
volné nakládání
čištění
disponování n:
zlikvidování
dispozice n:
odstranění n:
likvidace n:

treatment

ošetření n:
ošetřování n:
nakládání n:
zpracování n: [tech.]
léčení
léčba
zacházení n:

waste water treatment

zušlechtění odpadní vody [eko.]
zpracování odpadní vody [eko.]
čištění odpadní vody [eko.]

sludge blanket clarification

čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]
čiření ve vločkovém mraku [eko.]

sludge

bahno n:
kal v:

odds and ends

drobnosti
maličkosti

nuts and bolts

praštěný a splašený
zásadní informace n: pl.

now and then

tu a tam
chvílemi

give-and-take

kompromis n:
vzájemné ústupky

and stuff

a tak dále
a další věci

and

a conj:
i conj:

water treatment plant capacity

kapacita úpravny vody [eko.]

water treatment filter

filtr pro úpravu vody [eko.]

water treatment

čištění vody

waste-water treatment plant

čistírna odpadní vody [eko.]

waste treatment

úprava odpadu [eko.]

waste disposal site

skládka odpadu [eko.]

waste disposal

zneškodňování odpadu [eko.]

treatment efficiency

účinnost čištění (vodní hospodářství) [eko.]

treatment (of poultry meat)

úprava (drůbežího masa)

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

shock treatment

terapie šokem

sewage disposal plant

čistírna odpadní vody [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

secondary treatment

sekundární čištění (odpadní vody) [eko.]

purification degree of waste water treatment plant

účinnost čistírny odpadní vody [eko.]

primary treatment

primární čištění (odpadní vody) [eko.]

physical and chemical methods of waste disposal

fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu [eko.]

one and only

jediný

once and future

staronový adj:

null and void

neplatný [práv.]

mortar and pestle

třecí miska s tloučkem n:

irrigation water treatment

úprava závlahové vody [eko.]

ins and outs

spletité detaily

ill-treatment

špatné zacházení

head and shoulders

hlava a ramena

hammer and tongs

vší silou

hammer and sickle

kladivo a srp

hale and hearty

zdravý jako buk

go and see

jít navštívit

free disposal.

bezplatná likvidace [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

effluent disposal

kanalizace [eko.]

disposal of waste

likvidace odpadu

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

course of treatment

léčení

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

both... and

i... i

biological method of waste disposal

biologická metoda zneškodňování odpadu [eko.]

b and w

black and white [zkr.]

and/or

a/nebo

and how

hodně

and also

i conj:

after-treatment

doléčování n:

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

R and R

rock and roll [zkr.]

R and D

výzkum a vývoj [zkr.]

B and B

ubytovna se snídaní (Bed and breakfast) [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena