Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge water

Počet nalezených překladů: >100 (0.00239 s)

sludge water

kalová voda [eko.]

water

zavlažit v:
zavodnit v:
vlhčit v:
zavlažovat v:
zalévat v:
napájet v:
voda n:
vodní adj:
kropit v:
namočit v:

water down

ředit v:
zeslabit v:
rozmělnit v:
oslabit v:

water gate

propust n:
vodní korytu n:
stavidlo n:

water tower

vodárna n:
vodojem n:

water tank

cisterna n:
rezervoár na vodu n:

water dog

vodomil n: [hovor.]
ten, kdo se rád koupe nebo plaví n: [hovor.]

sludge blanket clarification

čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]
čiření ve vločkovém mraku [eko.]

sludge

kal v:
bahno n:

water technology

technologie vody [eko.]

water softening

změkčování vody [eko.]

water ski

vodní lyže n:

water gas

vodní plyn n:

water gap

rozsedlina s bystřinou n:

water fountain

kašna

water finder

proutkař n:

water filtration

filtrace vody [eko.]

water filter

vodní filtr n:

water erosion

vodní eroze [eko.]

water diversion

odběr vody [eko.]

water digestibility

hnilobnost vody [eko.]

water desalting

odsolování vody [eko.]

water depth

hloubka vody [eko.]

water depreciation through other substances than waste water

znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2 [eko.]

water density

hustota vody [eko.]

water demanganization

odmanganování vody [eko.]

water demand

potřeba vody [eko.]

water delivery

dodávka vody [eko.]

water deferrization

odželezňování vody [eko.]

water deactivation

dezaktivace vody [eko.]

water deacidification

odkyselování vody [eko.]

water curtain

hydraulická clona (vodní hospodářství) [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

water consumption

spotřeba vody [eko.]

water composition

složení vody [eko.]

water column

vodní sloupec [tech.]

water closet

splachovací záchod n:

water classification

klasifikace vody [eko.]

water clarification

čiření vody [eko.]

water chlorination

chlorování vody [eko.]

water chemistry

hydrochemie [eko.]

water cart

kropící vůz n:

water cannon

vodní dělo n:

water butt

sud na dešťovou vodu n:

water buffalo

buvol indický n: [zool.]

water bottle

láhev na vodu n:

water body

vodní útvar [eko.]

water boatman

znakoplavka n: [zool.]

water bloom

vodní květ [eko.]

water blister

vodou nalitý puchýř n:

water biscuit

vodový suchar n:

water beetle

potápník n: [zool.]

water bed

vodní postel n:

waste water

odpadní voda [eko.]

upper water

horní voda [eko.]

turbid water

okalová voda [eko.]

treated water

upravená voda [eko.]

tail water

dolní voda [eko.]

surface water

povrchová voda [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena