Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge-storage space

Počet nalezených překladů: 88 (0.00195 s)

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

storage

skladovací prostor
skladiště
uskladnění n:
nahromadění
akumulování n:
sklad n:
skladování n:
uchovávání n:
uložení n:
uschování n:
úschova n:

space

vesmír
prostranství
prostor
místo
mezera

outer space

meziplanetární prost n:
vesmír n:
kosmos

storage battery

akumulátor n:
baterie n:

space capsule

pouzdro s přístroji při vesmírném letu [let.]
vesmírná kabina n: [let.]

sludge blanket clarification

čiření ve vločkovém mraku [eko.]
čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]

sludge

kal v:
bahno n:

breathing-space

dostatek prostoru
místo na dýchání n:

breathing space

místo na dýchání n:
dostatek prostoru

blank space

mezera (v textu)
proluka

National Aeronautics and Space Administration

NASA National Aeronautics and Space Administration [eko.]
National Aeronautics and Space Administration NASA [eko.]

water storage

akumulace vody [eko.]

waste storage

skladování odpadu [eko.]

state-space model

stavový model n: [tech.]

state space

stavový prostor [tech.]

space-time

časoprostor n:

space-saving

úsporný adj:

space suit

skafandr

space station

vesmírná stanice

space shuttle

raketoplán n:

space form

stavová reprezentace [tech.]

space flight

vesmírný let n:

space age

vesmírný věk n:

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

protected storage room

záchytná vana [eko.]

phase space

fázový prostor

open space

prostranství n:

normal storage level

hladina normálního nadržení [eko.]

memory space

paměťový prostor [it.]

maximum storage level

hladina maximálního nadržení [eko.]

magnetic storage medium

magnetické médium n: [it.]

magnetic storage

magnetické médium n: [it.]

linear space

lineární prostor n: [mat.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

economic storage reservoir capacity

hospodářský prostor nádrže [eko.]

economic storage level

hladina hospodářského nadržení [eko.]

deep space

hluboký vesmír

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

constant storage level

hladina stálého nadržení [eko.]

constant storage capacity of water reservoir

prostor stálého nadržení vodní nádrže [eko.]

clear water storage tank

akumulační nádrž [eko.]

carbon storage.

ukládání uhlíku [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

air-space

vzdušný prostor

air space

vzdušný prostor

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena