Online slovník a překladač

Výsledek překladu slump flow test

Počet nalezených překladů: >100 (0.0022 s)

slump flow test

zkouška rozlití kužele [stav.]

test

otestovat v:
zkoušet
prověřit
testovat v:
test
zkouška n:
odzkoušet
vyzkoušet

slump

propadnout, poklesnout v ceně [eko.]
propadnutí n:
propad n:
sesutí n:
propadnout v:
deprese n:
krize
poklesnout v:

flow

plynout v:
téci
tok, příliv [eko.]
téct
průtok [eko.]
tok

field test

vyzkoušení v poli
zkušební provoz
vyzkoušet v terénu
praktická zkouška n:

test drive

zkušební jízda n:
provést zkušební jízdu
testovací jízda n:

flow out

vytéci
odtékat v:
vytékat v:

cash flow

hotovostní tok
tok peněž [eko.]
peněžní tok

biological test

biotest (hydrobiologie) [eko.]
biologický test (hydrobiologie) [eko.]
biologický test [eko.]

test-drive

zkušební jízda n:
provést zkušební jízdu

flow chart

vývojový diagram n: [tech.]
rozhodovací diagram [eko.]

energy flow

tok energie [eko.]
energický tok [eko.]

aptitude test

test vhodnosti
test způsobilosti

water flow erosion

proudová eroze [eko.]

turbulent flow

turbulentní tok [tech.]

true-false test

zkouška správnosti

toxicological test

test toxicity [eko.]

toxicity test

test toxicity [eko.]

through-flow system

průtokový systém [eko.]

test-tube

zkumavka n:

test-fly

zkušebně létat

test tube

zkumavka n: [chem.]

test room

zkušebna n:

test pit

půdní sonda [eko.]

test pilot

zkušební pilot

test case

zkušební případ

temperature test

teplotní test (mikrobiologie) [eko.]

smoke test

zahořování n:

self-test

samotestování, autodiagnostika n:

riverbed-forming flow

korytotvorný průtok [eko.]

reference flow

referenční tok [eko.]

rabbit test

tehotenský test n: [slang.]

pumping test

čerpací zkouška [eko.]

process flow-chart

výrobní schéma [eko.]

process flow diagram

výrobní diagram [eko.]

preliminary pesticide test

orientační zkoušky pesticidu [eko.]

pollutants, flow

polutanty, tokové (rozplývající se) [eko.]

plug-flow system

systém s postupným tokem (hydrosystém) [eko.]

plant test assortment

testovací sortiment rostlin [eko.]

piston flow

pístový tok (hydrosystém) [eko.]

personality test

test osobnosti

paternity test

test otcovství

organoleptic test

organoleptická zkouška [eko.]

mud flow

mur [eko.]

mixed-flow system

směšovací systém (hydrosystém) [eko.]

laminar flow

laminární tok [tech.]

karst flow

krasový tok [eko.]

ice flow density

hustota odchodu ledu [eko.]

ice flow

chod ledu [eko.]

flow rate

průtok [eko.]

flow off

odtékat v:

flow line

čára průtoků (vody) [eko.]

flow irrigation

gravitační závlaha [eko.]

flow into

vyústit v:

flow diagram

vývojový diagram

flow country

zaplavená země [eko.]

flow controller

regulátor průtoku (závlahová síť) [eko.]

field-test

vyzkoušet v terénu

ex-o-test

test ano-ne n: [psych.] 6 6

elementary flow

elementární tok [eko.]

cytochromoxidase test

cytochromoxidázový test (mikrobiologie) [eko.]

blood test

krevní zkouška

blended-flow system

směšovací systém (hydrosystém) [eko.]

bank flow rate

břehová voda [eko.]

acid test

test kyselosti

abrasion test

zkouška na otěr [tech.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena