Online slovník a překladač

Výsledek překladu small business

Počet nalezených překladů: 85 (0.00196 s)

small business

malý podnik [eko.]

business

obchodní činnost n:
podnikový adj:
obchodní adj:
branže n:
podnikání n:
krám n:
byznys n:
obor n:
činnost n:
firma n:
povinnosti n:
provoz n:

small

drobný
malý
nepatrný adj:
nevelký
malicherný adj:
maličký adj:
nevýznamný adj:

business cycle

hospodářský cyklus
obchodní cyklus
hospodářský
ekonomický cyklus
konjunkturní (hospodářský) cyklus

business activity

obchodní podnikání
podnikatelská činnos
obchodní činnost n:

small town

maloměsto n:
městečko

small glass

sklenička
kalíšek

show business

zábavní průmysl
podnikání v zábavě

business manager

manažer
manažerka

business as usual

žádná změna n:
jako obvykle

big business

velké firmy
velkoobchod n:

transaction (business transaction)

obchod [eko.]

transact (transact business)

obchodovat [eko.]

to cut business profits

snížit obchodní zisky

small-town

maloměsto n:

small-time

druhořadý adj:

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

small-scale

v malém měřítku

small-mindedness

úzkoprsost n:

small wood

hájek

small window

okénko

small tray

tácek

small tower

věžička

small talk

nezávazná konverzace

small table

stolek

small stove

kamínka

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

small room

pokojík

small potatoes

malá ryba n:

small parcel

balíček n:

small packet

balíček

small mirror

zrcátko n:

small investor

malý investor [eko.]

small intestine

tenké střevo

small insect

brouček

small hydro

malá vodní elektrárna

small gate

branka

small claims court

soud zabývající se drobnými žalobami

small change

drobné

small boat

člun

run a business

podnikat v:

packet (small)

balíček n:

on business

za účelem

monkey business

darebáctví n:

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

line of business

předmět podnikání n:

funny business

podraz n:

business-like

obchodní

business trip

služební cesta

business records

obchodní záznamy

business message

obchodní sdělení

business corporation

obchodní korporace

business college

obchodní akademie

business card

vizitka

business associate

obchodní partner

backpack (business)

podporovat v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena