Online slovník a překladač

Výsledek překladu small scale clean technologies

Počet nalezených překladů: >100 (0.00218 s)

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

clean

vyčištění
uklidit v:
čistě
nevinný adj:
naprostý adj:
očistit v:
uklízet v:
vyčistit
čistit
čistý

scale

váha n:
šupina n:
škála
stupnice měření
stupnice, míra [eko.]
míra
miska vah
měřítko

small

nevýznamný adj:
malicherný adj:
nepatrný adj:
nevelký
maličký adj:
drobný
malý

large-scale

velko
ve velkém měřítku
velkokapacitní

clean out

vyprázdnit v:
vyklidit v:
vyčistit v:

wage scale

mzdový tarif n:
úroveň mezd n:

spring-clean

důkladný úklid
gruntovat v:

small town

městečko
maloměsto n:

small glass

sklenička
kalíšek

scale factor

měřítko n:
konstanta stupnice

scale down

zredukovat v:
zmenšit v:

clean-handed

čestný adj:
poctivý adj:

clean-cut

přesný adj:
ostře řezaný

clean up

odklidit v:
uklidit

vacuum-clean

vysávat vysavačem v:

technologies

technologie pl.

small-town

maloměsto n:

small-time

druhořadý adj:

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

small-scale

v malém měřítku

small-mindedness

úzkoprsost n:

small wood

hájek

small window

okénko

small tray

tácek

small tower

věžička

small talk

nezávazná konverzace

small table

stolek

small stove

kamínka

small room

pokojík

small potatoes

malá ryba n:

small parcel

balíček n:

small packet

balíček

small mirror

zrcátko n:

small investor

malý investor [eko.]

small intestine

tenké střevo

small insect

brouček

small hydro

malá vodní elektrárna

small gate

branka

small claims court

soud zabývající se drobnými žalobami

small change

drobné

small business

malý podnik [eko.]

small boat

člun

sliding scale

pohyblivá stupnice

scale insect

červec n:

scale back

omezit v:

saprobity scale

stupnice saprobity [eko.]

salary scale

platová stupnice

packet (small)

balíček n:

pH scale

pH stupnice [chem.]

minor scale

diatonická míra not

large-scale clean technologies

širokospektrální čisté technologie [eko.]

international scale

mezinárodní měřítko

full-scale

totální adj:

clean-up

vyčištění n:

clean-shaven

hladce oholen

clean-living

čistý adj:

clean-limbed

urostlý adj:

clean technologies

čisté technologie [eko.]

clean slate

cisty stit fraze

clean sheet

cisty stit fraze

clean room

čistý provoz

clean off

začišťovat v:

clean cut

rovný řez

backstop technologies

zálohové technologie [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena