Online slovník a překladač

Výsledek překladu small talk

Počet nalezených překladů: 83 (0.00186 s)

small talk

nezávazná konverzace

talk

vyprávět
proslov n:
řeč
pohovořit v:
hovořit
mluvit
vypravovat
hovor
rozmluva
přednáška
pohovor
rozhovor

small

malicherný adj:
nevýznamný adj:
maličký adj:
nevelký
nepatrný adj:
drobný
malý

talk over

probrat v:
prodiskutovat v:
prohovořit v:

talk out of

rozmluvit v:
vymluvit v:

talk big

chvástat se v:
přehánět v:

talk back

odpovídat v:
odmlouvat v:

talk away

hovořit dál
prohovořit v:

talk about

mluvit o
hovořit o

small town

městečko
maloměsto n:

small glass

sklenička
kalíšek

double-talk

nejasné řeči
mluvit nejasně

double talk

nejasné řeči
mluvit nejasně

talk show

pořad n:

talk rubbish

kecat

talk out

prohovořit v:

talk of

hovořit o

talk into

přemluvit k

talk a thing out of

vymluvit v:

sweet-talk

pochlebnictví n:

sweet talk

pochlebnictví n:

small-town

maloměsto n:

small-time

druhořadý adj:

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

small-scale

v malém měřítku

small-mindedness

úzkoprsost n:

small wood

hájek

small window

okénko

small tray

tácek

small tower

věžička

small table

stolek

small stove

kamínka

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

small room

pokojík

small potatoes

malá ryba n:

small parcel

balíček n:

small packet

balíček

small mirror

zrcátko n:

small investor

malý investor [eko.]

small intestine

tenké střevo

small insect

brouček

small hydro

malá vodní elektrárna

small gate

branka

small claims court

soud zabývající se drobnými žalobami

small change

drobné

small business

malý podnik [eko.]

small boat

člun

sales talk

obchodní jednání n:

pep talk

povzbuzující projev

packet (small)

balíček n:

have a talk

popovídat se

fast-talk

vemluvit v:

don't talk

nemluvit v:

coffee talk

drby

all talk and no action

samé řeči a žádná práce

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena