Online slovník a překladač

Výsledek překladu small-scale

Počet nalezených překladů: 80 (0.00091 s)

small-scale

v malém měřítku

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

scale

šupina n:
škála
miska vah
stupnice, míra [eko.]
míra
měřítko
stupnice měření
váha n:

small

malý
nevýznamný adj:
maličký adj:
drobný
malicherný adj:
nevelký
nepatrný adj:

large-scale

ve velkém měřítku
velkokapacitní
velko

wage scale

mzdový tarif n:
úroveň mezd n:

small town

maloměsto n:
městečko

small glass

sklenička
kalíšek

scale factor

měřítko n:
konstanta stupnice

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

economies of scale

úspory z rozsahu [eko.]
úspory v rozsahu produkce

used on a wide scale

široce užívaný

small-town

maloměsto n:

small-time

druhořadý adj:

small-mindedness

úzkoprsost n:

small wood

hájek

small window

okénko

small tray

tácek

small tower

věžička

small talk

nezávazná konverzace

small table

stolek

small stove

kamínka

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

small room

pokojík

small potatoes

malá ryba n:

small parcel

balíček n:

small packet

balíček

small mirror

zrcátko n:

small investor

malý investor [eko.]

small intestine

tenké střevo

small insect

brouček

small hydro

malá vodní elektrárna

small gate

branka

small claims court

soud zabývající se drobnými žalobami

small change

drobné

small business

malý podnik [eko.]

small boat

člun

sliding scale

pohyblivá stupnice

scale of salary (salary list)

mzdová stupnice [eko.]

scale of economy

rozsah ekonomiky [eko.]

scale of charges (prices)

cenová stupnice [eko.]

scale insect

červec n:

scale back

omezit v:

saprobity scale

stupnice saprobity [eko.]

salary scale

platová stupnice

return to scale

výnos z rozsahu

plant damage scale

stupnice poškození rostlin [eko.]

packet (small)

balíček n:

pH scale

pH stupnice [chem.]

on a wide scale

naplno

minor scale

diatonická míra not

minimum efficient scale

Minimální efektivní rozsah [eko.]

major diatonic scale

velká diatonická stupnice n: [hud.]

large-scale clean technologies

širokospektrální čisté technologie [eko.]

international scale

mezinárodní měřítko

full-scale

totální adj:

fixed scale of charges

fixní rozsah poplatků [eko.]

diseconomies of scale

ztráty z rozsahu [eko.]

constant returns to scale

konstantní výnosy zrozsahu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena