Online slovník a překladač

Výsledek překladu small-time

Počet nalezených překladů: >100 (0.0023 s)

small-time

druhořadý adj:

time

načasovat v:
éra n:
časovat v:
trvání n:
odměřit v:
lhůta n:
epocha n:
takt n:
doba
chvíle n:
čas
tempo
termín

small

malý
nevýznamný adj:
maličký adj:
malicherný adj:
nevelký
nepatrný adj:
drobný

time-server

prospěchář n:
oportunista n:

time clock

píchačky n:
píchací hodiny

small town

městečko
maloměsto n:

small glass

kalíšek
sklenička

save time

ušetřit čas
šetřit

prime time

hlavní vysílací čas
vysílaný v hlavním čase

with time

časem adv:

two-time

dvakrát

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-saving

časově úsporný

time-out

přestávka n:

time-honoured

starobylý adj:

time-frame

čas existence jevu

time-consuming

časově náročný

time-bomb

časovaná puma

time, travel

čas, cesta [eko.]

time zone

časová zóna

time trial

časovka n:

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time frame

časový rámec n:

time domain

časová oblast [tech.]

time deposit

termínovaný vklad

time card

píchací karta n:

time bomb

časovaná puma n:

that time

tenkrát

term-time

školní rok

take time

trvat

spare-time

volný čas

spare time

volný čas

space-time

časoprostor n:

small-town

maloměsto n:

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

small-scale

v malém měřítku

small-mindedness

úzkoprsost n:

small wood

hájek

small window

okénko

small tray

tácek

small tower

věžička

small talk

nezávazná konverzace

small table

stolek

small stove

kamínka

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

small room

pokojík

small potatoes

malá ryba n:

small parcel

balíček n:

small packet

balíček

small mirror

zrcátko n:

small investor

malý investor [eko.]

small intestine

tenké střevo

small insect

brouček

small hydro

malá vodní elektrárna

small gate

branka

small claims court

soud zabývající se drobnými žalobami

small change

drobné

small business

malý podnik [eko.]

small boat

člun

settling time

doba do ustálení [tech.]

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

prime-time

vysílaný v hlavním čase

present time

přítomný čas

past time

minulý čas

part-time

na částečný úvazek adj:

packet (small)

balíček n:

last time

naposledy

from time to time

občas

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena