Online slovník a překladač

Výsledek překladu smoke test

Počet nalezených překladů: 70 (0.00161 s)

smoke test

zahořování n:

test

test
vyzkoušet
zkoušet
odzkoušet
otestovat v:
prověřit
testovat v:
zkouška n:

smoke

dým n:
udit v:
čmoud n:
vykouřit
kouřit
kouř
dýmat v:

field test

vyzkoušení v poli
zkušební provoz
praktická zkouška n:
vyzkoušet v terénu

test drive

zkušební jízda n:
provést zkušební jízdu
testovací jízda n:

biological test

biologický test [eko.]
biologický test (hydrobiologie) [eko.]
biotest (hydrobiologie) [eko.]

test-drive

provést zkušební jízdu
zkušební jízda n:

aptitude test

test vhodnosti
test způsobilosti

true-false test

zkouška správnosti

toxicological test

test toxicity [eko.]

toxicity test

test toxicity [eko.]

test-tube baby

dítě ze zkumavky

test-tube

zkumavka n:

test-fly

zkušebně létat

test tube

zkumavka n: [chem.]

test room

zkušebna n:

test pit

půdní sonda [eko.]

test pilot

zkušební pilot

test case

zkušební případ

test bore hole

kontrolní vrt [eko.]

temperature test

teplotní test (mikrobiologie) [eko.]

smoke-filled

zakouřený

smoke shell

dýmovnice n:

smoke screen

kouřová clona n:

smoke detector

hlásič požáru

smoke alarm

signalizace kouře

slump flow test

zkouška rozlití kužele [stav.]

self-test

samotestování, autodiagnostika n:

rabbit test

tehotenský test n: [slang.]

put to the test

podrobit zkoušce v:

pumping test

čerpací zkouška [eko.]

preliminary pesticide test

orientační zkoušky pesticidu [eko.]

plant test complex

testovací soubor rostlin [eko.]

plant test assortment

testovací sortiment rostlin [eko.]

pesticide evaluation test object

testovací objekt k hodnocení pesticidu [eko.]

personality test

test osobnosti

paternity test

test otcovství

organoleptic test

organoleptická zkouška [eko.]

indication test bore hole

indikační vrt [eko.]

field-test

vyzkoušet v terénu

ex-o-test

test ano-ne n: [psych.] 6 6

cytochromoxidase test

cytochromoxidázový test (mikrobiologie) [eko.]

coagulation jar test

koagulační zkouška [eko.]

chain-smoke

kouřit bez ustání n:

blood test

krevní zkouška

acid test

test kyselosti

abrasion test

zkouška na otěr [tech.]

Pareto improvement test

Parentův test zlepšení [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena