Online slovník a překladač

Výsledek překladu smooth and by the numbers

Počet nalezených překladů: >100 (0.00228 s)

smooth and by the numbers

podle předpisů [fráz.]

by

vedle
vedlejší adj:
po
kým
čím
v důsledku
postranní
opodál
kolem
okolo
od [obec.]
o
za n:
ode [obec.]
prostřednictvím
nablízku
boční adj:

smooth

hladký adj: [mat.]
rovný adj:
hladit v:
vyhladit v:

Man and the Biosphere Programme

MAB člověk a biosféra [eko.]
člověk a biosféra MAB [eko.]
Man and the Biosphere Programme MAB [eko.]
MAB Man and the Biosphere Programme [eko.]

smooth out

uhladit v:
urovnat v:
vyhladit v:

fly-by

průlet n:
přelet n:
oblet n:

fly by

proletět v:
letět kolem
prolétnout kolem

by the way

mimochodem
k tomu [amer.]
jinak adv:

by the time

než conj:
jakmile conj:
conj:

by leaps and bounds

mílovými kroky adj:
skokem
rychle

numbers

čísla n: pl.
číslice

get by

být jakž takž přijatelný v:
projet kolem v:

close by

poblíž
nablízku

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

by the skin of their teeth

velmi těsně
stěží

by the same mail

zároveň
současně

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO [eko.]
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations [eko.]

the one and alone

ten a žádný jiný [fráz.]

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

smooth-faced

oholený adj:

smooth over

urovnat v:

smooth muscle

hladký sval

smooth function

hladká funkce [mat.]

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

multiplied by

krát

live by

žít podle

lead by the nose

vodit za nos

lay-by

odpočívadlo

hard numbers problem

problém tvrdých údajů [eko.]

go by the name of

být znám pod jménem

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by-pass

přemostění

by-and-by

budoucno n:

by the seat of your pants

téměř bez peněz

by the seaside

u moře

by the same token

být spravedlivý

by the end of the week

do konce týdne

by the end of

do konce (čeho)

by the by

mimochodem

by the breast

za prs

by hook or by crook

tak či onak

by guess or by gosh

jak se dá

by and large

vcelku [tech.]

by and by

zakrátko prep:

by airmail

leteckou poštou

by air

letadlem

by agreement

dohodou

by accident

náhodou

bitten by the same bug

mít stejné hobby

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

all the way to Egery and back

cesta oklikou

all the bells and whistles

s mnoha funkcemi

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena