Online slovník a překladač

Výsledek překladu smooth function

Počet nalezených překladů: 44 (0.00119 s)

smooth function

hladká funkce [mat.]

function

funkční adj:
fungovat
funkce [eko.]
účel
úkol
působit

smooth

hladký adj: [mat.]
hladit v:
vyhladit v:
rovný adj:

smooth out

uhladit v:
urovnat v:
vyhladit v:

hash function

hašovací funkce n:
funkce pro vytvoření sumy identifikující data n:

consumption function

funkce spotřeby [eko.]
spotřební funkce

weighting function

váhová funkce [mat.]

utility function

funkce užitečnosti [eko.]

unit step function

jednotková funkce [tech.]

transfer function

přenosová funkce [tech.]

social-economic landscape function

sociálně-ekonomická funkce krajiny [eko.]

social welfare function

funkce sociálního blahobytu [eko.]

smooth-faced

oholený adj:

smooth over

urovnat v:

smooth muscle

hladký sval

smooth and by the numbers

podle předpisů [fráz.]

sensitivity function

citlivostní funkce [tech.]

rational function

racionální funkce [mat.]

production function

produkční funkce [eko.]

product function characteristic

funkční charakteristika výrobku [eko.]

product function

funkce výrobku [eko.]

objective function

účelová funkce n:

landscape function

fungování krajiny [eko.]

invertible function

prostá funkce n: [mat.]

inverse function

inverzní funkce n: [mat.]

household production function

produkční funkce domácnosti [eko.]

function key

funkční klávesa n:

demand function

poptávková funkce

delta function

Diracův impuls [mat.]

continuous function

spojitá funkce [mat.]

complementary sensitivity function

komplementární citlivostní funkce

bodily function

tělesná funkce n: [bio.] [med.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena