Online slovník a překladač

Výsledek překladu smooth over

Počet nalezených překladů: >100 (0.00218 s)

smooth over

urovnat v:

turn over

přepnout program v televizi v:
odevzdat v:
uvažovat v:
převrátit v:
překlopit v:
obrátit v:
převrátit se

over

lomeno n: [mat.]
nad
po
přes
víc než
skončit
příliš

walk over

přejít na druhou stranu v:
převést v:
neposlouchat v:
přecházet v:

smooth

hladit v:
hladký adj: [mat.]
rovný adj:
vyhladit v:

roll over

odložit platbu
prolongovat
převalit se v:
převalit v:

make over

změnit v: [frsl.]
předělat v: [frsl.]
převést
postoupit v:

work over

vzít si do parády v:
přepracovat v:
podávat si v:

win over

získávat v:
získat v:
naklonit si v:

step over

přestupovat
překračovat překračuje
přestoupit

smooth out

uhladit v:
urovnat v:
vyhladit v:

run over

proběhnout v:
přeběhnout v:
přejet v:

skin over

pokrýt se kůží
zarůst kůží

send over

posílat v:
vysílat v:

pull over

zajet v:
přetáhnout v:

over time

v průběhu času adv:
časem adv:

mull over

uvažovat v:
promýšlet v:

left over

zbytky n:
zbylý adj:

zoom over

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

whip over

pelášit v:

watch over

hlídat v:

wash over

přeprat v:

warmed-over

ohřívaný adj:

voice-over

komentování n:

vault over

přeskočit v:

tip over

překlopit v:

tide over

překonat v:

tick over

chod na prázdno

throw over

nechat na holičkách

talk over

probrat v:

taking over

přejímka n:

take over

převzít

switch over

přepnout v:

sweep over

valit se přes

stay over

přenocovat v:

spill over

přeplnit v:

smooth-faced

oholený adj:

smooth muscle

hladký sval

smooth function

hladká funkce [mat.]

smooth and by the numbers

podle předpisů [fráz.]

slip over

navléknout v:

roll-over

kutálet v:

ran over

přejel v:

pick over

přebrat v:

pass over

pominout

over-production

nadvýroba n:

over-large

příliš velký

over-full

přeplněný

over-filled

přeplněný

over-emotional

příliš citový

over-abundance

nadbytek n:

over there

tamhle

over here

sem

once-over

zběžný pohled

move over

posunout se v:

mourn over

bědovat v:

moon (over)

toužit (po něčem) v:

make-over

větší úprava vzhledu člověka n:

look over

prohlédnout v:

left-over

zbytky n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena