Online slovník a překladač

Výsledek překladu snacht at

Počet nalezených překladů: >100 (0.03677 s)

snacht at

hrábnout v:

look at

koukat [hovor.]
podívat se
prohlédnout
prohlížet
dívat se po-
kouknout se [hovor.]

get at

narážet na n:
šťourat se v
navážet se do
zjistit
napadnout

at once

najednou
rázem
okamžitě
ihned
hned

at least

aspoň
alespoň
minimálně
přinejmenším

at

při prep:
u prep:
v prep:
ve prep:

wink at

mrknout na v:
přimhouřit oko nad v:
úmyslně přehlédnout v:

at odds

na ostří nože [amer.]
v rozporu
na štíru

at hand

blízko adv:
při ruce adv:
k dispozici adv:

at best

nanejvýš
přinejlepším adj:
v nejlepším případě

pick at

dobírat si v:
ďoubat v:

excel at

vynikat v
vyznamenat se v

at first

nejprve
nejdříve

at fault

chybující
má vinu

at call

bez výpovědi
okamžitě

at bay

daleko
mimo dosah

swear at

nadávat na v:

strain at

nadělat mnoho řečí s

stay at

zdržet se v

roar at

hulákat v:

rage at

zuřit na v:

pull at

škubat za v:

pound at

bouchat v:

poke at

píchat v:

pluck at

škubat v:

laugh at

vysmívat se

knock at

bouchat v:

keep at

držet [id.]

jest at

tropit si žerty z

hammer at

bouchat v:

grab at

hrábnout v:

gnaw at

ohlodávat v:

connive at

dát tichý souhlas k

commercial at

zavináč n: [it.]

bridle at

urazit se

beat at

bouchat v:

at's

u [obec.]

at worst

přinejhorším adv:

at work

v práci

at will

podle přání

at that

nadto

at stake

v sázce

at school

ve škole

at rest

v klidu

at random

nazdařbůh

at present

nyní

at peace

v míru

at most

nanejvýš

at loggerheads

v rozporu

at liberty

být na svobodě

at length

nakonec

at issue

sporný

at home

doma

at heart

na srdci

at ease

volně

at bottom

na dně adv:

at bar

před soudem

at all

vůbec

at a stroke

rázem

at a speed

rychlostí

at a pace

rychlostí

at a loss

v rozpacích [id.]

at a glance

na první pohled

at a distance

vzdálen

at a blow

naráz

arrive at

dorazit (do) v:

At

astat n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena