Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je žánr, genre

Počet nalezených překladů: 19 (0.00077 s)

žánr, genre

žánr, genre [žánr]

typ významové a kompoziční výstavby s principy společnými určitému okruhu uměleckých děl, obor, druh; výtvarné nebo literární zobrazení denního života

vaudeville [vódvil]

satirická píseň s prostou melodií; veseloherní divadelní žánr se zpěvy

tragikomedie

dramatický žánr mísící tragické a komické prvky; tragikomická příhoda, situace; tragikomičnost

revue [reví]

1. časopis většího rozsahu a periodicity s informacemi o určitém oboru; 2. dramatický žánr sestavený ze samostatných výstupů spojených ve zdánlivý celek; 3. ve filmu výpravná podívaná

retrofilm, retro-film

filmový žánr tematicky se vracející do 20. a 30. let 20. století

pantomima

divadelní žánr, v němž je základem sdělení pohyb hercova těla, němohra

opereta

divadelní žánr zábavného rázu s mluvenými dialogy, zpěvy a tanci; soubor provozující operety

nonsens

nesmysl, vnitřně sporný výraz; liter. lyrický žánr podobný grotesce

non-fiction [nonfikšn]

literární žánr na rozhraní románu a reportáže

mysterium, mystérium

tajemný kultovní obřad jen pro zasvěcené, tajné učení, tajemství; žánr středověkého náboženského divadla

muzikál, musikál, musical [mjúzikl]

žánr hudebně zábavného divadla a filmu

moralita

1. mravnost, mravní cítění; 2. žánr středověkého dramatu

idyla

selanka; prostý spokojený život; literární žánr opěvující klidný život na venkově; drobnější hudební skladba klidného rázu

humoristika

literární žánr vlídně zesměšňující komické životní situace

genre

žánr

fraška

1. komediální žánr s drsnější komikou; 2. nesmyslné jednání nebo dění, komický výjev

feature [fíčr]

publicistický filmový televizní a žánr založený na skloubení prvků dramatických, hudebních a věcných, typ reportáže

ekvilibristika

cirkusový žánr založený na udržování rovnováhy těla vlastního nebo partnerova; umění balancovat, žonglovat se slovy

burleska

hrubě komický literární nebo divadelní žánr; drsná fraškovitá komika

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena