Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je antiblok systém

Počet nalezených překladů: 50 (0.001 s)

antiblok systém

antiblok systém

Anti-Block System systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu; zkratka ABS

zen buddhizmus, zen buddhismus

zenová filozofie, náboženský a filozofický systém vycházející z vlastních prožitků, z vlastní zkušenosti

woodcraft [vúdkraft]

výchovný systém čerpající podněty pro všestranné sebezdokonalování člověka z pobytu v přírodě, lesní moudrost

védánta

završení véd; staroindický náboženský a filozofický systém

videotelefon

sdělovací systém umožňující současný přenos zvuku i obrazu při telefonickém spojení, videofon

unitarizmus, unitarismus

1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici

termovize, termovise

televizní systém založený na infračerveném záření; užití např. v lékařské diagnostice, při měření teplot v chemickém průmyslu

teorie

názorový systém, učení, myšlenková soustava

teleran

navigační systém pro přistávání letadel za špatné viditelnosti

sánkhja

staroindický filozofický systém přírody a vědomí

systém

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenek

stabilizátor, stabilisátor

stabilizující systém; zařízení zajišťující stabilitu

socializmus, socialismus

totalitní politický režim jedné strany a ekonomický centrálně řízený systém založený na zespolečenštěném vlastnictví

režim

způsob, úprava, systém chodu (vlády, života, práce, průběhu)

pinjin, pinyin [pinjin]

čínský systém přepisu čínských znaků

pentatonika

hudební systém založený na pětitónové stupnici

oscilátor

kmitající bod, částice, systém; zdroj oscilací

njája

systém indické filozofie k vysvobození duše z koloběhu životů

monometalizmus, monometalismus-

peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra

melotézie, melothesie

učení o souvztažnostech, vytvářející systém vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem

management [menedžment i menydžment]

systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností; vedení, skupina manažerů

kód

šifra; systém znaků a pravidel pro přepis jiných znaků

kolonializmus, kolonialismus

systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých

klientelismus

neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích

kaukliar,kaukliarka

Implantovaný elektronický systém, který přináší sluch tisícům těch, kteří jsou naprosto neslyšící a kterým by jiné pomůcky určené ke zlepšení sluchu nepomohly.

kapitalizmus, kapitalismus

společenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu

interkom, intercom [interkom]

zkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu

homotalizmus, homotalismus

systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů

hegelovství, heglovství

filozofický systém G. W. F. Hegela

gaullizmus, gaullismus [gólizmus]

francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)

franchising [frenčajzing]

systém smluvních vztahů mezi firmami zahrnující postoupení práv jedné firmy druhé k prodeji zboží a služeb

exciton

elektricky neutrální kvantový systém elektron-díra v polovodiči nebo dielektrickém krystalu

etika

teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost

emulovat

schopnost napodobovat jeden systém jiným

demokracie

vláda lidu; systém institucí dělby a delegace moci

common law [komn ló]

zvykové právo, obecné právo, angloamerický právní systém

cinemaskop, cinemascop [sinemaskop]

systém širokoúhlého panoramatického promítání filmu

centralizmus, centralismus

systém řízení z jednoho organizačního ústředí

castrizmus, castrismus [kastrizmus]

politický systém na Kubě za F. Castra

carizmus, carismus

systém vlády založený na neomezené moci cara

automatika

souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém

aretace

mechanické zařízení chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém

angio-, angi-

první část složených slov mající význam céva, cévní systém

aktor

metodologie UML, činitele stojící mimo modelovaný systém

TGV [téžévé]

Train á Grande Vitesse, francouzský systém vysokorychlostní železniční dopravy

SMJ

Systém Managementu Jakosti. Zavádí se podle normy ISO 9001.

EMS

Systém environmentálního managementu. Zavádí se podle normy ISO 14001:2004. Je to systém, který zaručuje, že se certifikovaná společnost chová ohleduplně k životnímu prostředí.

E-mail [ímejl]

systém elektronické pošty

DOS

Disk Operating System, druh počítačového systému

ABS

antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena