Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je copper rust

Počet nalezených překladů: 21 (0.00088 s)

copper rust

xeromorfizmus, xeromorfismus

přizpůsobivost rostlin (xerofytů) nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech

vegetovat

1. žít, růst; 2. živořit; nuzně, bídně přežívat

trofie

druhá část složených slov mající význam růst, výživa

taxflace

růst daňové sazby způsobený růstem nominálních důchodů

radikalizace, radikalisace

růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti

proliferace

bujení, novotvoření, chorobný růst tkáně

progres, progrese

postup, šíření, pokračování, pokrok, vzestup, růst

polytrichie

nadměrné ochlupení; nadměrný růst vlasů

militarizmus, militarismus

snaha o cílený růst vojenské moci, výzbroje, armády

karcinostatikum

látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum

infralitorál

dno vodních ploch s dostatkem světla pro růst vyšších rostlin

hypertrofie

zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části

heliotropizmus, heliotropismus

pohyb nebo růst rostlin ve směru světla

haussa [ósa]

růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách

eskalace

stupňování, stoupání, zvyšování úsilí; růst napětí, konfliktu

epitaxe

orientovaný růst monokrystalických vrstev

deflace

zhodnocování peněz; trvalý pokles cenové hladiny a růst kupní síly měnové jednotky; geomorfologie-odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin

cytostatikum

látka tlumící růst a rozmnožování buněk zejm. nádorových tkání, karcinostatikum

blestéza, blastesa

vznik a růst minerálů v pevném prostředí při metamorfóze, metamorfní krystalizace

bios

1. život, jeho projevy a formy, organická příroda; 2. soubor látek nezbytných pro růst některých kvasinek a hub

akrece

růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena