Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je existence

Počet nalezených překladů: 16 (0.00061 s)

existence

existence

bytí, trvání; živobytí, životní postavení

teodicea, theodicea

zdůvodnění, ospravedlňování boží existence

synchronie

současná existence, současný průběh jevů

prejotace

vznik a existence polosamohláskového í mezi souhláskou a samohláskou

polyp

1. přisedlé vývojové stadium některých žahavců, u jiných jediná forma jejich existence; 2. stopkatý útvar, výrůstek na nosní sliznici

koexistence

společný výskyt, trvání; existence vedle sebe, soužití

izotyple, isotypie

existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly

izomorfie, isomorfie

existence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly

izomerie, isomerie

existence dvou i více izomerů

existencializmus, existencialimus

názor zdůrazňující jedinečné, bytostné prožitky lidské existence

dasein [dázajn]

pobyt, bytí zde; konkrétní existence

autochton, autochthon

objekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu,existence

austroslavizmus, austroslavismus

politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii

ateizmus, ateismus, atheismus

popírání existence nebo možnosti poznat boha

aseita

existence sama o sobě

absurdita

protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena