Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je organizmus, organismus

Počet nalezených překladů: 28 (0.00097 s)

organizmus, organismus

organizmus, organismus

1. ústrojí, ústrojenství; 2. živá bytost, jedinec; 3. uspořádaný a účelně složený celek

ubikvist

organizmus, který se může vyskytovat kdekoli a je schopen obývat nejrůznější prostředí

tyrfobiont

organizmus žijící pouze na rašeliništi

triblastika

mnohobuněčný organismus

saprobiont

organizmus žijící ve znečištěné vodě

reducent

rozkladač, organizmus rozkládající mrtvou organickou hmotu na nižší látky, destruent

mycetofág

organizmus živící se houbami a plísněmi

mikroorganizmus, mikroorganismus-

mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

mikrofyt

drobnohledný rostlinný organizmus

mikrobion

nejmenší organismus, např. mikrob

mikrob

mikroorganizmus, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

kosmopolit

organizmus rozšířený po celé zeměkouli

karoten, karotin

organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A

hydrobiont

organizmus vázaný na vodní prostředí

heterozygot

organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty

halobiont

slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy

geopatogenní

údajné negativní působení geologické stavby na organizmus

explanace

(pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla

endofág

organizmus žijící a živící se uvnitř hostitele

ektofág

organizmus živící se na povrchu hostitele

destruent

organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent

dekompozitor, dekompositor

organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent

biofág

organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů

balneologie

nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus

amoeba [améba]

měňavka, poměrně primitivní organismus měnící tvar, pohybující se vysouváním tzv. panožek - vychlípenin těla, pohlcuje potravu tak, že ji obalí vlastním tělem a stráví ji.

alkaloid

látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus

aktinomyceta

jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím

ATP

Adenosintrifosfát, energeticky bohatá látka, jejímž štěpením získává organismus energii.

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena