Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je abstrakt norem

Počet nalezených překladů: 12 (0.00065 s)

abstrakt norem

abstrakt norem

souhrn, shrnutí norem

socializace, socialisace

1. zespolečenštění, zestátnění; 2. proces osvojení jazyka, lidských forem, norem chování, hodnot a mezilidských vztahů

relativizmus, relativismus

názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem

normalizace, normalisace

1. uvedení vzájemných vztahů do souladu s přijatými normami; 2. stanovení technických předpisů (norem)

morálka

mravnost, souhrn mravních zásad, norem

institut

ústav; soubor právních norem

inkulturace

zkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem

etiketa

1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka

etika

teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost

ekvita

abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem

amoralizmus, amoralismus

odmítání mravních zásad, nerespektování mravních norem, zvyklostí, mravnosti

abstrakt

referát, souhrn, shrnutí, synopse

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena