Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je akční malba

Počet nalezených překladů: 17 (0.00072 s)

akční malba

akční malba

je to výtvarné umění založené na pocitech a vkusu, vetšinou umělec ani netuší co stvoří, zjednoduší obyčejnou věc k nepoznání

vitraj, vitrail

malba na skle; okno nebo skleněná stěna složená z barevných plošek

tenebrizmus, tenebrismus

malba prudce střídající světlo a stín, temnosvit

tempera

neprůsvitná rychleschnoucí barva rozpustná ve vodě nebo oleji; malba takovými barvami

sfumato

šerosvitná malba

olejomalba

no snad malba provedená olejovými barvami...nebo ne ?:)

miniatura

zdrobněný předmět; malba malých rozměrů; iluminace v rukopise

kvaš

malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou

informel

spontánně vznikající abstraktní malba

ilustrace

kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu; názorný příklad

iluminace

velké slavnostní osvětlení; knižní malba, zejm. středověká výzdoba rukopisných kodexů

freska

nástěnná malba prováděná barvami do vlhké omítky

fixativ

speciální roztok, jímž se zajišťuje uhlová kresba nebo pastelová malba proti setření

elektrokardiografie

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG

al secco [al seko]

nástěnná malba vytvářená na suché omítce

akční

provádějící akci; výkonný, činný; založený na akci, dějovosti (scéna, film)

akvarel

malba vodovými barvami

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena