Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je banka

Počet nalezených překladů: 9 (0.00033 s)

banka

banka

1. peněžní ústav; 2. zdravotnické oddělení uskladňující odebrané tkáně, tekutiny a orgány pro další léčebné zákroky; 3. počítačový soubor dat, databanka

rembours [rambur]

směnková půjčka, kterou banka povoluje dovozci k úhradě dovezeného zboží

monobanka,

v centralistickém systému řízení centrální banka, která plní rovněž funkci hlavní obchodní banky

genobanka

banka genů

emisní

vysílající, vydávající; e. banka- ústřední banka

elektronka

obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou

depozitní, depositní

vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)

databanka

banka dat

beneficient

oprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena