Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je bazén, basén

Počet nalezených překladů: 20 (0.0008 s)

bazén, basén

bazén, basén

1. umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely; 2. kotviště lodí v přístavu

óda

oslavná lyrická báseň

žalm

náboženská píseň starohebrejského původu; teskná píseň nebo báseň

xenie

1. drobná humorná báseň; 2. přímý vliv otcovské rostliny na některé znaky projevující se již na semeni po opylení

sonet

lyrická báseň o čtrnácti verších, znělka

respekt

vážnost, úcta; bázeň, ohled

rapsodie, rapsódie

starořecká epická skladba vznešeného obsahu; moderní lyrická báseň vznešeného obsahu; instrumentální skladba volné formy s dramatickým obsahem

poéma

báseň, zejm. delší epická

nénie

starořímská pohřební píseň; lyrická báseň

madrigal

krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby

kantáta

rozsáhlejší obv. oslavná hudební skladba; oslavná báseň

kaligram

báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum

ideogram

1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum

hymnus

1. oslavná báseň; 2. duchovní píseň k oslavě boha

epos

rozsáhlá epická báseň, epopej

epopej

rozsáhlá epická báseň, epos; velkolepé dílo, slavný čin

ekloga

liter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu

carmen figuratum [karmen figurátum]

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram

balada

lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu

akrostich, akrostichon

báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena