Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je chemický

Počet nalezených překladů: 23 (0.0005 s)

chemický

chemický

týkající se chemie, související s chemií

uran

radioaktivní chemický prvek

transuran

radioaktivní chemický prvek nacházející se v periodickém systému prvků za uranem

teratogen

chemický nebo fyzikální faktor prostředí vyvolávající vznik vrozené vady

telur, tellur

chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru

rodenticid

chemický prostředek proti hlodavcům

reakce

zpětně působení, odpor proti něčemu, odezva; chemický pochod

radon

chemický prvek, vzácný radioaktivní plyn

radium

radioaktivní chemický prvek

pesticid

chemický prostředek v zemědělství proti biologickým škůdcům, škodlivým organizmům

neon

chemický prvek, vzácný plyn

mutagen

fyzikální nebo chemický faktor schopný vyvolat genetickou mutaci

molybden

chemický prvek stříbrobílý tvrdý kov

krypton

chemický prvek ze skupiny netečných vzácných plynů

insekticid

chemický prostředek na ničení hmyzu

herbicid

chemický prostředek na hubení plevele

halogen

chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků

fungicidní

ničící parazitní houby a plísně (chemicky), viz fungicid

fungicid

chemický prostředek proti parazitním houbám a plísním

depolymerace, depolymerizace, depolymerisace

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

chemo-, chemi-

první část složených slov mající význam chemie, chemický

bizmut, bismut

chemický prvek; lesklý, křehký kov

azbest, asbest

jemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena