Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je duty free shop

Počet nalezených překladů: 11 (0.00043 s)

duty free shop

duty free shop [djúty fri šop]

obchod v bezcelním pásmu na hranicích, na letišti, na lodi, kde lze nakoupit zboží bez cla

tubus

dutý válec

tax-free [tax frí]

nepodléhající dani, osvobozený od daně

shop [šop]

obchod

konkávní

vyhloubený, dutý

gombík

dutý kulovitý knoflík

free clinic [frí klinyk]

středisko pro léčení drogově závislých

focus-free [fokus frí]

pevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus

fixfokus, fix-focus [fixfokus]

pevné zaostření fotografického objektivu, focus-free

falérová zbroj

Falérová zbroj jsou kovové kroužky našívané vedle sebe na podklad (faléra je dutý nebo plný terčík).

cylindr

1. dutý válec; 2. vrchní skleněná část lampy; 3. vysoký tvrdý klobouk

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena