Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je ekologický

Počet nalezených překladů: 6 (0.00045 s)

ekologický

ekologický

to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí

populace

obyvatelstvo; geneticky a ekologicky vymezený soubor jedinců stejného biologického druhu žijící ve společném prostředí; skupina hvězd tvořících jednotný celek

ekospotřebitel

spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky

ekofond

ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí

eko-

první část složených slov mající význam ekologie, ekologický

biocenóza, biocenosa

ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena