Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je elementární

Počet nalezených překladů: 22 (0.00084 s)

elementární

elementární

základní; jednoduchý

tauon

elementární částice patřící mezi leptony

spin

vlastní moment hybnosti elementární částice

rudimentální, rudimentární

nevyvinutý, zakrnělý, zárodečný vývojový pozůstatek; základní, elementární

proton

stabilní elementární částice s kladným elementárním nábojem, těžší než elektron, patří mezi nukleony

pion

1. elementární částice patřící mezi hadrony, mezon pí; 2. pěšec v šachu

parton

hypotetická elementární částice

nukleon

společný název pro elementární částice tvořící atomové jádro (neutrony a protony)

neutron

elementární částice patřící mezi nukleony

neutrino

elektricky nenabitá elementární částice patřící mezi leptony

mion

elementární částice patřící mezi leptony

mezon

elementární částice patřící mezi hadrony

kvazičástice

elementární částice systému mnoha částic

kaon

elementární částice patřící mezi mezony

ion [jon], iont [jont]

elektricky nabitá částice nesoucí elementární náboj

hyperon

elementární částice patřící mezi baryony

hadron

těžká elementární částice podléhající silné interakci

graviton

hypotetická elementární částice gravitačního pole

gentrifikace

elementární infiltrace do vyšší sociokulturní vrstvy

elektron

1. stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony; 2. lehká konstrukční slitina hořčíku,hliníku a zinku

baryony

těžké elementární částice

antičástice

objekt existující ke každé elementární částici mající stejnou hmotnost a opačný náboj

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena