Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je energie

Počet nalezených překladů: 24 (0.00102 s)

energie

energie

míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných přeměnách; činorodost, ráznost, odhodlanost

élan vital

životní energie, vzmach

vitalizmus, vitalismus

1. názor o existenci nehmotné životní síly energie; 2. literární směr zaměřený na přírodu a smyslové prožitky

termoelektrický

související se vzájemnými vztahy tepla a elektrické energie

rekuperace

zpětné získávání; shromažďování energie, odpadních látek k opětovnému využití

radiometrie

obor zabývající se měřením energie přenášené zářením,

perpetuum mobile

neuskutečnitelný stroj vykonávající práci bez dodávání energie

konvekce

přenos látky a energie prouděním, proudění

heliotechnika

technický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie

fotosyntéza, fotosynthesa

biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie

exergie

část energie, kterou lze přeměnit na mechanickou práci

energo-

první část složených slov mající význam energie, energetický

energický

rozhodný, rázný; plný energie

energetika

nauka, průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou, použitím různých forem energie

elektrotechnika

obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie

elektronvolt

jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu

elektrometalurgie

výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie

elektrochemie

obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí

dynamický

pohybový, silový; týkající se pohybu, rychlosti vývoje, hnací síly, energie

disipace

rozptýlení, nevratná přeměna např. části celkové energie v jiné druhy energie, zejm. teplo

biomasa

celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu

bioelektřina

elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech

autotrofie

způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek

akumulátor

zařízení, které umožňuje hromadění energie a její následné využití

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena