Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je fáze

Počet nalezených překladů: 17 (0.00041 s)

fáze

fáze

časový úsek, stadium, etapa, část

westcoast, west coast [vestkost]

vývojová fáze džezu v 50. letech 20. století na západě USA

telofáze

čtvrtá fáze nepřímého dělení buněčného jádra, při níž se tvoří dceřiná jádra a dělí se cytoplazma

stadium

vývojová fáze, etapa

spermiogeneze, spermiogenese

tvorba spermií, poslední fáze spermatogeneze

refrakterní

vzdorující, odolný; r. fáze-čas, ve kterém sval neodpovídá na podráždění

precipitace

1. spěch, chvat; 2. vznik nové oddělené pevné fáze ve fázi kapalné nebo zkondenzované kapalné látky v plynné fázi; srážení

plató, plateau [plató]

1. rovina, plošina; 2. velký podnos; 3. fáze doznívání nebo dočasného poklesu

konkrektace

pokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí

katabolizmus, katabolismus

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

fázování

uvádění v časový soulad, do společné fáze, rytmu, cyklu, synchronizování

etapa

1. pevně ohraničené období, vývojová fáze; 2. samostatný úsek sportovního závodu

entoderm

vnitřní zárodečný list u časné fáze lidského zárodku - entoblast s ukončenou histogenezí

empír, empir [ampír]

vývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství

desublimace

přechod látky z fáze plynné do fáze pevné

apercepce

fáze vnímání, při které si člověk uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podněty

amplektace

první fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena