Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je funkční

Počet nalezených překladů: 14 (0.00044 s)

funkční

funkční

vztahující se k účelu, působnosti; vztahující se k fungování, chodu, činnosti něčeho

vagotonie

funkční porucha vegetativní ho nervového systému, zvýšená dráždivost parasympatického nervstva, zejm. bloudivého nervu

stres, stress

zátěž, napětí, tlak; funkční stav, ke kterému dochází při vystavení organizmu mimořádným podmínkám

nefron

základní funkční a stavební jednotka ledvin

karboxyl

jednovazná funkční skupina obsahující atom uhlíku, kyslíku a vodíku v organických kyselinách, karboxylová skupina

hydroxid

sloučenina s funkční skupinou -OH

funkcionální

funkční; týkající se funkcí

exponenciální

mat. funkční závislost, kdy proměnná je v exponentu

euroregion, euroregio

funkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedících států

ekosystém

základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí

design [dyzajn]

vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled

cenobium

funkční seskupení, kolonie buněk jednobuněčných řas

autonomie

funkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost

anastomóza

funkční spojení zejména cév (nervů atd.)

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena