Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je fyzikální, fysikální

Počet nalezených překladů: 26 (0.00102 s)

fyzikální, fysikální

fyzikální, fysikální

související s fyzikou

watt

fyzikální jednotka výkonu

variometr

1. přístroj k určování změny určité fyzikální veličiny; 2. přístroj k měření rychlosti vertikálního letu

tomografie

metoda zobrazující rozložení fyzikální veličiny, druhý rozměr řezu zkoumaného objektu, ke zpracování využívá obv. počítače

termochemie

část fyzikální chemie zabývající se studiem tepla souvisejícím s chemickými reakcemi

teratogen

chemický nebo fyzikální faktor prostředí vyvolávající vznik vrozené vady

tautomerie

zvláštní případ izomerie; látky stejného chemického složení reagují za různých podmínek ve smyslu různých strukturních vzorců (mají různé chemické i fyzikální vlastnosti

son

fyzikální jednotka pro hlasitost

skalár

fyzikální veličina určená jedním číslem

singularita

jedinečnost, výjimečnost; bod anomálního chování fyzikální veličiny

simulátor

zařízení, obv. samočinný počítač, napodobující chování reálné, obv. složitější, větší nebo dražší fyzikální soustavy, stroje a p.

reflexoterapie

manipulační léčba; léčebná rehabilitace používající prostředky, fyzikální léčby, při níž se působí na periferní receptory

pulzace, pulsace

tepání, tepot, pulzování, opakování tepů; periodická změna nějaké fyzikální veličiny

mutagen

fyzikální nebo chemický faktor schopný vyvolat genetickou mutaci

kvantum

množství, počet, kvantita; fyz. nejmenší možná hodnota nějaké fyzikální veličiny

kolorimetrie

fyzikální teorie barev; měření barev; metoda stanovení koncentrace zkoumané látky

izotropie, isotropie

jev, kdy nezávisí na směru, v němž se fyzikální vlastnosti látky měří

iatrofyzika

směr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy

hertz [herc]

fyzikální jednotka pro frekvenci

gradient

změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky; diferenciální operátor

geofyzika, geofysika

obor studující fyzikální procesy na povrchu, uvnitř i v okolí Země a její fyzikální vlastnosti

erg

1.starší fyzikální jednotka pro práci; 2. saharská písečná poušť

elektrochemie

obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí

dublet

sdružená dvojice dané fyzikální veličiny

becquerel [bekerel]

fyzikální jednotka pro aktivitu zářiče

amplituda

1. rozkmit, výchylka, odchylka; 2. maximální hodnota periodicky proměnné fyzikální veličiny; 3. rozdíl mezi minimem a maximem

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena