Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je hospodářství

Počet nalezených překladů: 14 (0.00066 s)

hospodářství

hospodářství

mechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků :-))

terciární

třetí v pořadí; t. sektor, terciér oblast národního hospodářství zahrnující školství, zdravotnictví, vědu, veřejnou správu

sekundér

sekundární sféra, oblast národního hospodářství zahrnující zařízení a pracovní síly zaměřené na materiální výrobu

primér

primární sektor, oblast národního hospodářství zahrnující těžbu a využívání přírodních zdrojů

komuna

nižší správní jednotka s částečnou samosprávou; skupina lidí žijících v komunitě; forma kolektivního zemědělského hospodářství

kolchoz

kolektivní hospodářství, hospodaření

finance

peníze, peněžní hospodářství

farma

hospodářství, statek; sport v kolektivních hrách rezervní, výkonnostně slabší družstvo

ekonomika

1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství

dirigistický

Dirigizmus - souhrn ekonomických teorií a hospodářských prací požadujících státní zásahy do hospodářství, dirigistický - příd. jm. odvozené od dirigizmu

dirigimus

souhrn ekonických teorií a hospodářských prací požadujících státní zásahy do hospodářství

demobilizace, demobilisace

zrušení válečné pohotovosti armády; převedení hospodářství do mírového stavu

chozrasčot

v centrálně řízeném hospodářství metoda plánovitého vedení podniku

agrologie

nauka o polním hospodářství

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena