Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je informace

Počet nalezených překladů: 20 (0.0009 s)

informace

informace

zpráva, sdělení; vnesení tvaru, zformování

transpirace

vypařování vody povrchem organizmu; proniknutí informace na veřejnost

transgenoze, transgenose

přenos genetické informace

televize

sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk

telestezie, telestézie, telestesie

v parapsychologii vnímání bez účasti známých smyslových orgánů, při němž se spojuje informace o specifickým objektech s pohybovou reakcí na ně, např. proutkařství

skener, scanner [skener]

čtecí zařízení, snímač grafické informace z papírové předlohy

shannon [šenon]

jednotka selektivní informace

output [autput]

výstup, výsledek výroby, výtěžek, produkce; výstupní informace, výstup dat

kybernetika

teorie informace, sdělování a řízení

insider [insajdr]

zasvěcenec; ten, kdo využívá důvěrné informace

informátor

kdo podává informace, zprávy; donašeč

informatika

teorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací

fleš, flash [fleš]

1. výbojka; 2.záblesk fotoblesku; 3. figura pětice karet stejné barvy v pokeru; 4. krátká informace

fabrikovat

vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace

diskrétní

1. nespojitý; 2. mlčenlivý, zachovávající svěřené informace v tajnosti; ohleduplný, taktní

dezinformace, desinformace

záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl

deoxyribonukleový, d. kyselina

nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA

brief [bríf]

zpráva, stručná informace

bit

1. jednotka informace; 2. binární hodnota, jeden řád binární číslice

bajt, byte [bajt]

jednotka informace sestávající z osmi bitů

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena