Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je instituce

Počet nalezených překladů: 12 (0.00065 s)

instituce

instituce

orgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi

sekretariát

úřadovna, výkonný orgán nějaké instituce

prefekt

představený nějaké instituce

orgán

1. část organizmu mající určitou funkci, ústrojí; 2. osoba pověřená výkonnou mocí; 3. prostředník k projevení vůle, názoru (instituce, časopis)

kuratela

opatrovnictví, instituce opatrovníka

inkvizice, inkvisice

církevní instituce vyhledávající a soudící kacíře; přísné, fanatické zkoumání, vyšetřování

establishment [establišment]

založení, zřízení, ustanovení; firma, společnost; instituce autority a moci

cirkus

1. ve starověkém Římě kruhový nebo oválný prostor pro závody a jiné produkce; 2. zábavní instituce; 3. zmatek, výtržnost

archiv, archív

soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen

arbitráž

1. rozhodnutí, rozhodování sporu arbitry; instituce rozhodující spory; 2. spekulace vycházející z různých cen téhož zboží na různých místech

akademie

1. starořecká filozofická škola;2. název vysoké školy; 3. vrcholná vědecká instituce; 4. typ vzdělávací instituce; 5. slavnost s programem uměleckého rázu

advokacie

instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena