Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je izolinie, isolinie

Počet nalezených překladů: 22 (0.00087 s)

izolinie, isolinie

izolinie, isolinie

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka

izočára, isočára

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka

izoterma, isoterma

1. křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě; 2. izolinie teploty vzduchu

izoseista, isoseista

izolinie stejné intenzity zemětřesení

izopora, isopora

izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země

izonefa, isonefa

izolinie celkové oblačnosti

izokřivka, isokřivka

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izočára, izolinie

izokosma, isokosma

izolinie intenzity kosmického záření

izoklina, isoklina

izolinie matetických inklinací

izohélie, isohelie

1. fotografická technika; 2. izolinie délky slunečního svitu

izohypsa, isohypsa

izolinie nadmořských výšek, vrstevnice

izohyeta, isohyeta

izolinie úhrnů atmosférických srážek

izogóna, isogona

izolinie směru větru

izoglosa, isoglosa

izolinie výskytu nějakého nářečního prvku

izogama, isogama

izolinie tíhového zrychlení

izodynama, isodynama

izolinie intenzity tíhového nebo magnetického pole Země

izochasma, isochasma

izolinie výskytu polárních září za rok

izoblaba, isoblaba

izolinie poměrných škod při zemětřesení

izobara, isobara

křivka závislosti objemu na teplotě při stálém tlaku; izolinie tlaku vzduchu

izoamplituda, isoamplituda

izolinie amplitudy určité veličiny

izalobara

izolinie tlakové tendence

izakusta

izolinie intenzity zvuku

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena