Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je kvalita života

Počet nalezených překladů: 44 (0.00116 s)

kvalita života

kvalita života

je dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody

čakry

Jsou to myšlené energické body na těle. Základních čaker je 7. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam.; staroindická zbraň; kolo (sluneční kotouč) jako staroindický symbol koloběhu života

ášreme

čtyři stadia života muže, který se narodil ve vyšší kastě hinduistické společnosti

žánr, genre [žánr]

typ významové a kompoziční výstavby s principy společnými určitému okruhu uměleckých děl, obor, druh; výtvarné nebo literární zobrazení denního života

živio

přání dlouhého života a zdraví, obv. při přípitku

urbanizace, urbanisace

soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova

super, supr

extra, prima, senzační, fantastický, báječný; špičková kvalita

sorta

druh, odrůda ; typ, kvalita

rustikální

venkovský, selský, lidový; vyplývající z prostého venkovského způsobu života

režim

způsob, úprava, systém chodu (vlády, života, práce, průběhu)

pyžmo

Přirozená vůně života těla.

publicistika

novinářská činnost; zveřejňování aktuálních témat a otázek zejm. veřejného života

psychosféra

oblast projevů duševního života

predace

dravý způsob života, aktivní vyhledávání a lovení kořisti predátorem pro potravu

panspermizmus, panspermismus

hypotéza o přenosu zárodků života mezi kosmickými tělesy, panspermie

neobiogeneze, neobiogenese

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie

modus vivendi

způsob života; způsob soužití; životospráva

mirákl, mirakulum

zázrak zázračný skutek nebo jev; středověká náboženská hra s námětem ze života světců

mimus

1. v antice krátká komická scénka z každodenního života; 2. mim

megastar

hvězda (hudebního nebo společenského života) největší velikosti

kvalita

hodnota, jakost, stav věci

kovbojka

literární nebo filmové dílo ze života kovbojů; dobrodružný, napínavý, neskutečný zážitek

komeniologie

obor zabývající se studiem života a díla J. A. Komenského

kibuc

typ kolektivního hospodaření a způsob života uzavřeného společenství lidí v Izraeli

hygiena

očista; nauka o zdravém způsobu života

histori magistra vitae

Hostorie, učitelka života

halacha, haláchá

způsob života, chození; zákonná ustanovení v talmudu

first class [férst klás]

vysoká, nejvyšší kvalita

exobiologie

obor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e

existenciální

bytostné, týkající se podstatných struktur života

ethos

kvalita charakteru člověka

etatizmus, etatismus

zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti

epikureizmus, epikureismus

starořecký ideál duševního klidu a blaženosti, dosažených rozumným užíváním života

emergentní

vynořivší se, vynořující se obv. jako zcela nový jev, kvalita, tvar

draft

1. pracovní verze textu, nejnižší kvalita tisku bodových tiskáren; 2. sport. výběr hráčů do profesionálních družstev, např ledního hokeje

come-back [kambek]

návrat známé osobnosti do veřejného života

biogeneze, biogenese

jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty

autogonie

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze

astrobiologie

obor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie

askeze, askese

cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus

asketa

kdo vede asketický způsob života

anabibza, anabiosa

skrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek

Pábitel

Pábitel je člověk, který si rád domýšlí realitu, zkresluje ji, a hledá tak krásu ve všednostech a nejzákladnějších projevech a věcech liddského života.

NLQ

near-letter quality, tisk téměř v dopisové kvalitě, střední kvalita tisku

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena