Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je materiál

Počet nalezených překladů: 23 (0.00091 s)

materiál

materiál

látka, surovina, hmota; prostředek k uskutečnění něčeho, podklad

šamot

žárovzdorný materiál, výrobky z něho

solomit

izolační a výplňkový materiál ze slámy

plastik

1. odborník v plastické chirurgii; 2. umělý materiál, obv. napodobenina kůže

plast

materiál, jehož podstatnou složkou jsou polymery; umělá hmota

perlit

1. vulkanické sklo s kuličkovitou odlučností; tepelně izolační materiál; 2. strukturní složka volně chlazených ocelí

korpus, corpus [korpus]

1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar

kompozit, komposit

složený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů

katgut, ketgat, ketget, catgut [ketgat]

vstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev

karborundum

brusný materiál na bázi karbidu křemíku

izoprén, isopren

1. nenasycený uhlovodík, základní jednotka přírodního kaučuku; 2. materiál k výrobě speciálních oděvů

gáza

odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáz

gáz

1. řídká, průsvitná tkanina; 2. odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáza

fólie

tenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obv. jako obalový materiál

film

1. celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál; 2. souvislá řada snímků určená k promítání; 3. filmové umění, kinematografie; 4. tenký povlak na něčem

ferit, ferrit

1. tuhý roztok malého množství uhlíku v železe alfa; 2. oxidový feromagnetický materiál

exponovat

1. postavit, vyslat na důležité nebezpečné místo; 2. zapojit se, zúčastnit se něčeho; 3. osvětlit fotografický materiál

experlit

lehký stavební materiál, expandovaný perlit

expandit

lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu

diafilm

filmový materiál na výrobu diapozitivů

cermet

žárovzdorný materiál vyrobený spékáním směsi kovových a keramických prášků, ceramic metals

archiválie

archivní materiál

aplikace

použití, uplatnění, přiložení, přenesení; dekorativní prvek různým způsobem upevňovaný na základní materiál, aplika

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena