Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je notační záznam

Počet nalezených překladů: 21 (0.00084 s)

notační záznam

notační záznam

soustava způsob notového záznamu hudby

videoklip

krátký filmový a zvukový záznam umělecky zpracovaný pomocí videotechniky

videokamera

elektronická kamera spojená se zařízením pro magnetický záznam zvuku a obrazu

text

1. záznam jazykového projevu; 2. písmo o velikosti 20 bodů

soundtrack [saundtrek]

zvukový záznam, zvuková stopa; gramofonová deska s originálním zvukovým záznamem filmu

soft copy [soft kopi]

dočasný, na papíře nezhmotněný záznam, záznam na obrazovce

skript

záznam o průběhu filmování

skica

zběžný záznam výtvarníka, načrtnuté dílo; črta

prenotace

předběžný záznam, předběžný zápis

mikrofotografie

fotografický záznam obrazu zvětšeného mikroskopem

magnetofon

přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci

kótování

1. přiřazování kót; 2. záznam kurzů, např. cenných papírů na burze, kotace

kvadrofonie

záznam a reprodukce zvuku ze čtyř míst

kinetografie

grafický záznam pohybu

hologram

záznam holografického zobrazení

gramo-

první část složených slov mající význam 1. záznam, zápis; 2. gramofon

diktafon

přístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis

dekurz, dekurs

denní záznam o průběhu nemoci; běh, průběh

antedatovat

opatřit dřívějším datem (záznam, spis, dopis)

aide-memoire [éd memoár]

stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník

CD

car diplomatic - diplomatický vůz, oficiální mezinárodní označení; compact disc - nosič pro digitální záznam - kompaktní disk

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena