Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je organizace, organisace

Počet nalezených překladů: 21 (0.00043 s)

organizace, organisace

organizace, organisace

sdružení osob; účelné uspořádání, správa, organizování; způsob uspořádání

unitarizmus, unitarismus

1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici

tradeunion [trejdjúnjn]

britská odborová organizace, odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunionizmus

syndikát

svaz, sdružení, organizace; forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost

rover

1. vozidlo, auto; 2. starší příslušník skautské organizace

restrukturalizace, restrukturalisace-

změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů, restrukturace

reorganizace, reorganisace

změna organizace, struktury, systému

racionalizace, racionalisace

využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodatečné odůvodňování původně jiných motivů

prezidium, prezídium, presidium

ústředí úřadu, orgánu, organizace; budova nebo místnosti tohoto úřadu

pionýr

1. průkopník, první osadník, člověk hledající nové cesty; 2. zákopník, příslušník ženijního vojska; 3. člen dětské (Pionýrské) organizace

outsourcing

Zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací. Je to označení, které vychází ze dvou základních slov: "out" - vnější a "source" - zdroj

neofyt

nový člen, nováček církve, organizace; naturalizovaná rostlina

nadace

majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel; donace; nezisková, účelová organizace

merchendising [mérčndajzing]

reklama, nabídka a organizace prodeje

mastodont

vyhynulý chobotnatec; neohrabaný tvor; velká nepřizpůsobivá organizace, společnost

gang [geng i gang]

tlupa, parta; zločinecká organizace

dezintegrace, desintegrace

rozpad, rozklad, rozpolcení, rozdělení celku; ztráta systematičnosti a organizace

chairman [čermen]

v angloamerickém prostředí předseda politického nebo hospodářského grémia, zasedání, organizace

cech,

středověká organizace řemeslníků

afiliace

osvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu

OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (Organisation of the Petroleum Exporting Countries)

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena