Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je próza, prosa

Počet nalezených překladů: 4 (0.00034 s)

próza, prosa

próza, prosa

slovesné projevy psané v řeči nevázané; všednost, střízlivost, prostota

sága

1. staroseverská epická próza; románová kronika pojednávající o osudech několika generací rodu; rozsáhlé vyprávění; 2. velký druh kobylky

romaneto

próza středního rozsahu založená na postupném objasňování záhady rozumovým vysvětlením

kurziva, kurzíva, kursiva

1. písmo mírně skloněné doprava, italika; 2. novinářská próza kratší než fejeton (obv. tištěný kurzivou), sloupek

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena