Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je pro forma

Počet nalezených překladů: 46 (0.00133 s)

pro forma

pro forma

z formálních důvodů, k zachování zdání, naoko

vir, virus

nebuněčná forma živých soustav způsobující onemocnění organizmů; skrytý program zavedený se zlým úmyslem do systému počítače s cílem škodit

trast, trust

forma sdružení podniků, které nemají vlastní výrobní, obchodní ani správní samostatnost

titulatura

forma oslovení, pojmenování podle titulu, titulování

tanka

1. japonská básnická forma u pěti verších; 2. indická jednotka hmotnosti

syndikát

svaz, sdružení, organizace; forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost

spora

1. klidová forma tyčinkovitých bakterií odolná vůči nepříznivým vlivům; 2. rozmnožovací jednotka hub; 3. zárodečné stadium prvoků

sopor

porucha vědomí, středně těžká forma bezvědomí

rondo

1. v instrumentální hudbě forma založená na návratech k hlavnímu tématu; 2. obrat lodi o 180 stupňů po přibližně kruhové dráze

robinzonáda, robinsonáda

1. brankářský akrobatický zákrok; 2. forma dobrodružného románu

ritornel

liter. forma lyrické poezie o třech verších vyslovující prostou myšlenku; hud. instrumentální část árie refrénovitě se opakující

responzorium, responsorium

přednesová hudební forma, při níž se střídá sólový zpěv a odpovědi sboru rest, zbytek, zůstatek; nedokončená práce; nedoplatek

protektorát

ochrana, záštita; forma závislosti na mocnější zemi

polyp

1. přisedlé vývojové stadium některých žahavců, u jiných jediná forma jejich existence; 2. stopkatý útvar, výrůstek na nosní sliznici

patriarchát

1. forma společenské struktury charakteristická vedoucí úlohou muže (otce), dědickou posloupností v mužské linii; 2. úřad a hodnost patriarchy, území jím spravované

organum

raná forma vícehlasého zpěvu

forma tradičního japonského divadla

móta

móta znamená islandsky tvořit, formovat nebo taky forma :)

moder

humusová drť; přechodná forma humusu bez úplné humifikace organických látek, vznikající za dostatečného přístupu vzduchu

matrice

podklad pro kopírování; forma na odlévání výrobku

kóma

těžká forma ztráty vědomí

konkurz, konkurs

1. forma výběru, soutěž; 2. soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku upadajícího dlužníka, konkurzní řízení

komuna

nižší správní jednotka s částečnou samosprávou; skupina lidí žijících v komunitě; forma kolektivního zemědělského hospodářství

kokila

litinová odlévací forma

kimenokata

forma džuda, nácvik sebeobranných prvků

karavanink, karavaning, caravanning [karavanyng]

forma motorizmu; cestování karavanem

kancóna

forma milostné písně nebo básně

joint venture [džojnt venčr]

forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu

idiotizmus, idiotismus

nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství

holding

právní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy

hetérizmus, hetérismus

raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě

gazel

forma orientální lyriky

freelance [fnláns]

nezávislý, samostatný pracovník; forma smluvní spolupráce; být na volné noze

frankizmus, frankismus

fašistické hnutí, diktátorská forma vlády generála Franka ve Španělsku

forma

vzor, podoba, vzhled;1. to, co věc tvaruje; 2. způsob provedení, jednání, projevu; 3. kondice, dobrý stav a výkonnost; 4. společenské zvyklosti a chování

forfeiting [fórfejtyng]

forma financování zahraničního obchodu bankovním úvěrem nebo odkoupením pohledávek

fazona, fazóna

tvar, forma (hl. oděvu), střih, model

epigram

krátká veršová forma s vtipnou pointou

diktatura

autoritativní forma vlády, při které vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou nebo rozhodující moc ve svých rukou

depotní

1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní

balet

umělecký tanec; divadelní taneční soubor; umělecká taneční produkce; jevištní hudebně-dramatická forma k tanečnímu provedení

anabibza, anabiosa

skrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek

alpinizmus, alpinismus

forma vysokohorské turistiky, horolezectví

alchymie

středověká spekulativní forma chemie spojená i s experimenty a řemeslnou výrobou

alabastr

průsvitná forma sádrovce, úběl

akademizmus, akademismus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena