Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je produkt

Počet nalezených překladů: 15 (0.00066 s)

produkt

produkt

výrobek, výtvor; vytvořená hodnota; výsledek činnosti

pyrolyzát

produkt tepelného rozkladu

promotion [promoušn]

zakladatelství, podnět, podpora; úvodní, zaváděcí reklama, jíž se propaguje nový výrobek nebo produkt

prekurzor, prekursor

výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt

metabolit

produkt látkové přeměny

kondenzát, kondensát

produkt vzniklý kondenzací

granulát, produkt granulace,

zrnitá, granulovaná hmota

dioxin

těžko odbouratelná toxická látka zamořující životní prostředí; nežádoucí vedlejší produkt při výrobách na bázi chlorfenolů

dextrin

produkt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo

destilát

1. produkt destilace; 2. pálenka, alkoholický nápoj získaný destilací

bioprodukt

produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami

NNP

Net National Product, čistý národní produkt

NDP

Net Domestic Product, čistý domácí produkt

GNP

Gross National Product, hrubý národní produkt

GDP, Gross Domestic Product,

hrubý domácí produkt

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena