Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je reakce

Počet nalezených překladů: 29 (0.00077 s)

reakce

reakce

zpětně působení, odpor proti něčemu, odezva; chemický pochod

šok

celková reakce organizmu na náhlé vnější i vnitřní podněty; otřes, leknutí

vulkanizace, vulkanisace

chemická reakce, při níž dochází ke vzniku jediné, obrovské makromolekuly; druh síťování

terminace

ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí

reotaxe

pohybová reakce organizmů ve vodním proudu

redukce

snížení, zmenšení, převod, přepočítání, oprava, sleva; chemická reakce, při níž klesá oxidační číslo prvku, např. odebírá se kyslík

reaktivní

reagující na něco; schopný chemické reakce; založený na principu akce a reakce

reaktivita

schopnost reagovat, schopnost reakce; reaktivnost, reaktibilita

reagovat

odpovídat na popud, zpětně působit; vstupovat do chemické reakce

polymerizace, polymerisace, polymerace

chemická reakce, kterou z monomeru nebo směsi monomerů vzniká polymer

polymerace

Polymerace je chemická reakce, při které z jednoduchých molekul (jednotek monomeru) vznikají makromolekuly (polymery).

placeboefekt

placebová reakce; léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék

neutralizace, neutralisace

zrušení účinnosti věci nebo děje; chem. reakce kyselin se zásadami

koligace

zpětná reakce u homolytických (radikálových) reakcí

katalýza, katalysa

urychlení chemické reakce katalyzátory

ireverzibilita, ireversibilita

nevratnost procesu nebo reakce; nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost

imunologie

vědní obor studující imunitní reakce

hydrolýza, hydrolysa

rozkladná reakce působením vody

homolýza, homolysa

homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály

heterolýza, heterolysa

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

halogenace

chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny

fototropie

změny barvy účinkem světla; reakce buněk na světlo

fermentace

chemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení

esterifikace

reakce mezi oxidem a alkoholem vedoucí k vzniku esteru a vody

chemikálie

1. látka získaná chemickým procesem; 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce

autokláv, autoklav

vytápěná, uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty

atom

nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce

afekt

neodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení

acidóza, acidosa

zvýšení kyselé reakce krve

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena