Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je symbol

Počet nalezených překladů: 22 (0.00077 s)

symbol

symbol

znak, značka, znamení; předmět nesoucí hlubší (skrytý) význam

čakry

Jsou to myšlené energické body na těle. Základních čaker je 7. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam.; staroindická zbraň; kolo (sluneční kotouč) jako staroindický symbol koloběhu života

čakra

1. kruh, kolo, sluneční kotouč; symbol neúprosného běhu času; 2. staroindická metací zbraň

znak

charakteristika, určující příslušnost k určité skupině;symbol

swift

bankovní symbol; kód banky užívaný pro provedení rychlé finanční transakce

svastika

kříž se zahnutými konci ramen jako kultovní symbol orientální a antické ornamentiky, hákový kříž

relátor

1. zpravodaj, referent; zapisovatel; 2. slovní vazba nebo symbol vyjadřující spojení mezi členy vztahu (relace), vztahový znak

pegas

okřídlený kůň; symbol básnického umění

orant

postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého

operátor

početní symbol, symbol předepisující určitou početní operaci, všeobecná instrukce, kvantifikátor; pracovník obsluhující počítač

moloch

symbol nenasytnosti, všeho, co ničí člověka a jeho činnost

katedra

1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti

index

1. seznam, soupis, rejstřík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektů; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel

ikona, icona [ikona]

1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače

hymna

slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv

hostie

mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla

gulag

pracovní trestanecký tábor za stalinizmu v SSSR; symbol stalinské hrůzovlády

grál

zázračná mytická miska nebo kalich Krista z poslední večeře; symbol posvátnosti

fénix

ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil; symbol nesmrtelnosti

emblém,

znak, symbol

amor

symbol lásky a jeho zobrazení v podobě jinocha s lukem a šípy

Agnus Dei

Beránek boží, symbol vykupitelské smrti Kristovy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena