Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je tela

Počet nalezených překladů: 70 (0.00187 s)

tela

tela

řídká bavlněná tkanina

tajle, taille [taj]

část těla mezi hrudí a boky, pas; štíhlá postava

sárí

indické ženské šaty, pruh látky omotaný kolem těla, dlouhý oděv v indickém stylu

stridulace

cvrkot, vyluzování zvuku třením jedné části těla o jinou, např. u hmyzu

scintigrafie

zobrazování orgánů lidského těla pomocí radionuklidů zavedených do těla, gamagrafie

sagitální

rovnoběžný se střední (mediální) rovinou těla, předozadní

repozice, reposice

reponování; napravení, narovnání, umístění posunuté části těla do správné polohy

póza

držení těla, postoj, pozice; strojenost

pyžmo

Přirozená vůně života těla.

protéza

umělá náhrada části těla (končetiny, chrupu), která plní funkci chybějícího orgánu

protetika

nauka o náhradách ztracené nebo nevyvinuté části těla včetně její funkce

prosoma

přední část těla některých členovců, hlavohruď

pozice, posice

poloha, držení těla; místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významu

pilóza, pilosa

nadměrné ochlupení některé části těla

piercing [pírsing]

propíchávání kůže různých částí těla a její zdobení např. kroužky, cvočky, závažíčky, řetízky, hřebíky

pantomima

divadelní žánr, v němž je základem sdělení pohyb hercova těla, němohra

ortéza

ortopedická pomůcka nebo přístroj udržující vzájemně pohyblivé části těla v pevné poloze, např. dlaha, korzet

ortotika

nauka o náhradách funkce části těla

metamer

pravidelně se opakující články těla některých živočichů

masáž

hnětení, tření, poklep částí těla jako léčebný, osvěžující nebo kosmetický prostředek

kulturistika

individuální silový sport rozvíjející pomocí posilovacích cviků jednotlivé svalové skupiny lidského těla

kraniometr

přístroj k měření lebky i menších rozměrů těla, kefalometr

kontrapost

výtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze

kontraktura

zkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou

konstrukce

montáž, sestavování; stavba; kostra; stavba těla, konstituce

konstituce

1. ústava, uzákonění; 2. stavba těla. tělesný stav; 3. složení, uspořádání; 4. církevní dekret, dokument

kefalometr, cefalometr

přístroj k měření lebky a menších rozměrů těla, kraniometr

karnát

výtv. umění barva lidského těla

kanyla

jemná trubička zaváděná do těla

kambela

mořská ryba se zploštělým tělem a s očima na jedné straně těla

hostie

mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla

hemiplegie

úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla

hemiparéza

částečné ochrnutí poloviny těla

hemiatrofie

úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla

hathajóga, hatha-jóga

jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti

gymnastika

soubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla

gestikulace

pohyby těla (zejm. rukou) doprovázející řeč

gamagrafie

metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla

frotáž

1. přenášení otisku reliéfní struktury podložky měkkou tužkou na papír; 2. tření, drhnutí těla

explantát

čerstvě vyňatá tkáň z těla (pro tkáňovou kulturu) nebo orgán (k transplantaci)

explanace

(pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla

exokrinní

týkající se žláz se samostatným vývodem na povrch těla nebo do některého orgánu

exhumace

úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu

exfoliace

peeling; proces odstraňování vrchní vrstvy odumřelých buněk z povrchu obličeje nebo pokožky těla mechanickou cestou

epitéza, epithesa

náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů

epitetika

nauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla

endoparazit, endoparasit

cizopasník žijící uvnitř těla hostitele

elektrokardiografie

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG

elefantiáze, elefantiesis

neforemné zduření některých částí těla

ekvilibristika

cirkusový žánr založený na udržování rovnováhy těla vlastního nebo partnerova; umění balancovat, žonglovat se slovy

ektoparazit, ektoparasit

cizopasník žijící na povrchu těla hostitele

ektofyt

rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla

distální

okrajový, vzdálený od středu těla

disaptibilita

omezení; ztráta části těla, či orgánu (pojem ze speciální pedagogiky)

denervovat

1. odstraňovat nervy z určitých částí těla; 2. znervózňovat, způsobovat podráždění nervů

cékostomie

chirurgické vyvedení slepého střeva ven z těla

chiméra

1. obluda, příšera; 2. přelud, klamná představa; 3. jedinec složený z geneticky rozdílných buněk 4. druh paryby s bizarním tvarem těla

bungee jumping [ban džamping]

skok z výšky, kdy skokan je pružným lanem přivázaným nad těžištěm těla katapultován zpět do výšky, nakonec zůstane nehybně viset

bodyform

formování,tvarování lidského těla, body-building

body-language [body lengvidž]

řeč těla, nonverbální, mimoslovní projevy lidského chování

autoerotizmus, autoerotismus

patologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla

aura

1. lék. stav před epileptickým záchvatem (zrakové, čichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva); 2. bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář, aureola

antropometrie

soubor technik měření lidského těla

anatomický

týkající se anatomie; tvarem vyhovující stavbě lidského těla

amoeba [améba]

měňavka, poměrně primitivní organismus měnící tvar, pohybující se vysouváním tzv. panožek - vychlípenin těla, pohlcuje potravu tak, že ji obalí vlastním tělem a stráví ji.

ambidextrie,

nevyvinuté nebo chybějící přednostní užívání jednoho z párových orgánů těla

algor

chlad; a. mortis chladnutí mrtvého těla

akupunktura

stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla

akupresura

léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla

akromegalie

chorobné zvětšení okrajových částí těla

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena