Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je tendence

Počet nalezených překladů: 17 (0.00059 s)

tendence

tendence

směřování, směr; usilování zaměřený, projevující úmysl; stranící, zaujatý

trend

celkový, obecný sklon, směřování, vývojová tendence

sociologizmus, sociologismus

tendence vykládat všechny jevy pouze přímým působením vlivů sociálních

revanšizmus, revanšismus

tendence odplácet, hlásání a prosazování odplaty

regionalizmus, regionalismus

úsilí o větší nezávislost (samostatnost) oblastí; lokálně patriotické tendence; umělecké hnutí zaměřené tématem i dosahem na danou oblast

preromantizmus, preromantismus-

umělecké tendence a směry 2. poloviny 18. století vyrovnávající se s klasicizmem a tvořící vnitřně různorodý přechod k romantismu

neorenezance, neorenesance

historizující tendence poslední třetiny 19. století, novorenezance

neoklasicizmus, neoklasicismus

1. hudební směr první poloviny 20. století; 2. směr výtvarného umění 20. let 20. století; 3. estetické tendence a umělecké směry 20. století, novoklasicizmus

municipalizmus, municipalismus-

tendence převádět pravomoci na nižší samosprávné orgány

modernizmus, modernismus

záliba a prosazování novinek; směry a tendence v umění 20. století

malevolence

snaha, tendence škodit; škodolibost, zlomyslnost

izalobara

izolinie tlakové tendence

hostilita

nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným

horizontalizmus, horizontalismus

vodorovnost, v architektuře tendence k převaze vodorovných linií

didaktika

teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence

baissa [bésa], baisse [bés]

klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě

agresivita

útočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena