Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je text

Počet nalezených překladů: 17 (0.0008 s)

text

text

1. záznam jazykového projevu; 2. písmo o velikosti 20 bodů

žakár

text. složitá vazba nebo vzor; tkalcovský stav na. tkaní velkých vzorů

titulek

název, nadpis; psaný text na filmu

tiráž

text na konci tiskoviny uvádějící technické údaje o tiskovině

tenor

vysoký mužský hlas; basová křídlovka; ve starších skladbách základní tón, na němž se recituje text

rolovat

1. svinovat; 2. posunovat po displeji objekt (text, obrázek), který je větší než plocha displeje; 3. pojíždět letadlem po letištní ploše

redigovat

upravovat text určený ke zveřejnění; vykonávat funkci redaktora

recenze, recense

text shrnující hodnocení uměleckého nebo vědeckého díla, kritika; posuzovací řízení, jímž dílo prochází před vydáním, posudek

masoréti

židovští učenci, kteří opatřili hebrejský text Bible poznámkami a znaky pro správné čtení

kryptogram

text se skrytým údajem složeným z některých písmen textu

kontext

souvislost; významová souvislost jazykového projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí

komunikát

text, jazykový projev

glosovat

opatřovat text glosami; stručně něco vysvětlovat, poznamenávat

full-text, fulltext

plný text, zpracování textu plného znění

dedikace

věnování, připsání; věnovací text

citát

doslovně uvedený cizí text nebo hudební motiv, citace

citace

doslovné uvedení cizího textu nebo hudebního motivu; sám tento text nebo hudební motiv, citát

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena