Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je titul

Počet nalezených překladů: 48 (0.00132 s)

titul

titul

vyjádření hodnosti; nadpis; název díla

titulární

mající titul jen podle jména; čestný

šáhšach

titul perského (íránského) panovníka

vikomt

šlechtický titul hierarchicky postavený mezi hrabětem a baronem

tennó

oficiální titul japonského císaře, nebeský vládce

svámí

pán; titul jogínů

sultán

titul panovníka užívaný v islámských zemích

spectabilis [spektábilis]

oslovení a titul děkana fakulty

sir [sér]

pan; zdvořilé oslovení muže; před křestním jménem titul šlechtice ve Velké Británii

revident

titul nebo hodnost různých veřejných, státních nebo soukromých úředníků

reverend

důstojný pán; anglosaský titul duchovního

profesor

středoškolský učitel; hodnost a titul vysokoškolského učitele

probošt

představený kapituly; titul faráře historicky významného kostela

primas

čestný titul biskupa jedné z diecézí ve státě

nahib

titul nižšího správního úředníka v islámských zemích

nabob

pyšný, okázale žijící boháč; titul bohatého správce provincie v Indii

monsignore [monsiňore]

titul církevních hodnostářů

monseigneur [monseňér]

francouzský titul knížat, kardinálů a prelátů, titul dauphina

mogul

titul muslimských panovníků v Indii od 16. do 19. století

mikado

1. titul japonských císařů; 2. japonská hra s tenkými tyčinkami

master [mástr]

akademický titul udělovaný anglosaskými univerzitami

markýza

1. stříška lehké konstrukce nad vchodem, balkonem nebo oknem; 2. široké křeslo francouzského typu z 18. století; 3. šlechtický titul

markýz

šlechtický titul

markrabě, markrabí

titul některých knížat, např. moravských

majestát

panovnická moc, titul panovníka; odznak panovnické hodnosti; panovnická listina; vznešenost, velebnost, majestátnost

magistr

středověká akademická hodnost; akademický titul a) absolventa univerzit a uměleckých vysokých škol, zkratka Mgr.; b) lékárníků, zkratka PhMr.

kung

ve staré Číně předek panovníků, později nejvyšší úředník; ve středověké Číně nejvyšší šlechtický titul

kancléř

titul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády

kalif

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, chalífa

imám

1. nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích; 2. muslimský vládce; 3. předříkávač denní muslimské modlitby v mešitě; 4. titul vynikajících muslimských učenců

imperátor

vojevůdce, čestný titul pro vítěze; titul císaře

háfiz

titul muslima, který zná korán zpaměti

honoris causa [honózis kauzá]

vztahující se k poctě, čestný titul; zkratka h. c.

excelence

1. vznešenost; 2. čestný titul vysoce postavených státních činitelů v mezinárodním styku; 3. dokonalost, výtečnost

emír

vládce emirátu; titul arabského nebo tureckého aristokrata, vysokého hodnostáře, náčelníka

earl [érl]

titul střední anglické šlechty

duce [duče]

vůdce; titul B. Mussoliniho jako fašistického diktátora

doňa

španělský šlechtický a čestný titul žen

don Don

španělský šlechtický a čestný titul mužů; v Itálii, Španělsku a Portugalsku titul některých kněží

docent

titul vysokoškolského učitele udělovaný na základě habilitačního řízení

dauphin [dofén]

titul francouzského následníka trůnu

chán

panovnický titul užívaný v zemích pod tureckou nebo mongolskou nadvládou, v Indii a Persii

chalífe

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif

bakalář

titul absolventa bakalářského vysokoškolského studijního programu, zkratka Bc.

augustus

vznešený titul římského císaře

ajatolláh

titul nejvyšších šíitských duchovních

Magnificence

titul rektora vysoké školy

Eminence

titul kardinála římskokatolické církve

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena