Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je veřejné mínění

Počet nalezených překladů: 32 (0.00105 s)

veřejné mínění

veřejné mínění

veřejné mínění by se dalo definovat jako: přesvědčení, názor nebo smýšlení společnosti

spartakiáda

hromadné veřejné tělovýchovné vystoupení

skandalizovat, skandalisovat

veřejně ostouzet; pohoršovat

signatář

ten, kdo podepsal smlouvu, dohodu, veřejné prohlášení

proskripce

proskribování, pronásledování, vypovězení do vyhnanství; ve starověkém Římě seznam a veřejné vyhlášení osob postavených mimo zákon

proskribovat

postavit mimo zákon, veřejně zavrhnout, prohlásit za psance

propaganda

veřejné šíření myšlenek, názorů s cílem získat přívržence

promulgace

veřejné vyhlášení, osvědčení

proklamovat

nedok. i dok. (slavnostně, veřejně) prohlašovat, prohlásit, vyhlašovat, zdůrazňovat: p. vztah k životu

proklamace

veřejné, obvykle slavnostní, prohlášení

produkce

výroba; souhrn výrobků nebo uměleckých výtvorů; veřejné předvádění nějakých výkonů

producírovat se

okázale vystupovat, veřejně se předvádět

premiéra

první veřejné uvedení uměleckého díla

ovace

veřejně a nadšeně vyjádřená pocta

mítink, meeting [mítyng]

veřejné shromáždění, schůze; setkání, schůzka

manifest

slavnostní veřejné prohlášení, významný ústní nebo písemný projev

incorporated [inkorporejtyd]

označení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.

in publico [in publikó]

veřejně, na veřejnosti

ideo-

první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový

hearing [híring]

veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů

fórum

veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů; náměstí římských měst

doxa

mínění; výsledek pouze smyslového poznání

demoskopie

výzkum veřejného mínění

deklarace

veřejné, obv. slavnostní prohlášení, vyhlášení; celní d. celní hlášení

coming-out [kaming aut]

veřejné přihlášení se k určité činnosti

autogramiáda

veřejné udílení autogramů

archivnictví, archívnictví

obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy

aparát

1. přístroj; 2. ústrojí, soustava orgánů se zvláštní funkcí; 3. orgány veřejné správy

anonce

veřejné oznámení, ohlášení nabídky, inzerát

anketa

průzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco

aklamace

veřejné hlasování; veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování

abjurace

veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena