Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je verze, verse

Počet nalezených překladů: 22 (0.00096 s)

verze, verse

verze, verse

varianta, obměna, jedna z několika rozdílných podob textu, vylíčení události z vlastního hlediska; rozcházející se zprávy, o téže události.

versologie

literárně vědný obor zabývající se zkoumáním verše

upgrade [apgrejd]

vyšší verze počítačového programu

update [apdejt]

aktualizace, zdokonalení; úprava téže verze počítačového programu za novější

tautogram

veršový útvar, ve kterém všechny verše začínají stejným písmenem, tautacizmus

sylabotonizmus, sylabotonismus-

princip uspořádání verše na základě pravidelného střídání přízvučných a nepřízvučných slabik v řadách o stejném počtu slabik

sylabizmus, sylabismus

princip uspořádání verše na základě ustáleného počtu slabik v něm

rondó, rondeau [rondó]

básnický útvar o 2 nebo 3 slokách se závazným opakováním prvního verše na konci poslední sloky

pentametr

druh časoměrného verše

metrum

schéma rytmického uspořádání verše

klauzule, klausule

omezující podmínka výhrada, doložka; rytmické zakončení verše

iktus,ictus [iktus]

1. úder; náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice; i. paralytický náhlé ochrnutí; 2. metrický přízvuk, rytmicky důrazná slabika verše

hexametr

druh verše o šesti stopách

epitomé

rukověť; výtah z rozsáhlého díla, zhuštění, zkrácená verze

epenastrofa

opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie

epanastrofa, palilogie

Básnická figura - opakování slov na konci a na začátku verše. Př.: Střela se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína.

epanastrofa

opakování stejných slov, kterými verš končí, na začátku následujícího verše

enjambement [anžanibmá]

přesah významového celku z jednoho verše do druhého

draft

1. pracovní verze textu, nejnižší kvalita tisku bodových tiskáren; 2. sport. výběr hráčů do profesionálních družstev, např ledního hokeje

cover verze

předělávka písně (píseň převzatá od jiného autora a přezpívaná)

chronostichon

chronogram v podobě verše, obv. hexametru

choliamb

druh šestistopého jambického verše

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena